Capital & Counties Properties plc

Capital & Counties Properties plc trading with Finq.com - Trade Capital & Counties (CAPC-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.90 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.90 (PNC)1:10Thursday 08:05 - Thursday 16:30