Brent Crude Oil

Brent Crude Oil trading with Finq.com - Trade BrentOil Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.06 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 0.6600 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:152
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.3300 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.06 (USD)1:152Friday 01:01 - Friday 21:55