Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. trading with Finq.com - Trade BMPS (BMPS-I) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.108 EUR
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.108 (EUR)1:10Monday 07:05 - Monday 15:20