Bitcoin Cash-Weekly

Bitcoin Cash-Weekly trading with Finq.com - Trade Bitcoin CashW (BCH) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 20.00 USD
Blerje premium -0.2792 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.1431 %
Diferenca e mirëmbajtjes 25.0000 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
20.00 (USD)1:2Tuesday 21:00 - Wednesday 21:00