Bio-Rad Laboratories Inc

Bio-Rad Laboratories Inc trading with Finq.com - Trade Bio-Rad Laboratories (BIO) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.64 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.64 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00