Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA trading with Finq.com - Trade Bbva Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.040 EUR
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 2.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.040 (EUR)1:10Monday 07:02 - Monday 15:30