S&P/ASX 200

S&P/ASX 200 trading with Finq.com - Trade Australia200 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 4.00 AUD
Blerje premium -0.0222 %
Diferenca fillestare 0.5000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:200
Shitje premium -0.0222 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.1000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
4.00 (AUD)1:200Friday 07:15 - Friday 21:00