Australian dollar - Japanese yen

Australian dollar - Japanese yen trading with Finq.com - Trade AUD/JPY Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 5.00 pips
Blerje premium -0.0092 %
Diferenca fillestare 0.3400 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:294
Shitje premium -0.0142 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.1700 %
Shpërndarjet për bërthamë (Default)Leva (deri në)Orët e tregtimit
5.00 (pips)1:294Monday 21:00 - Tuesday 21:00