Aston Martin

Aston Martin trading with Finq.com - Trade Aston Martin Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 3.30 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
3.30 (PNC)1:5Thursday 08:05 - Thursday 16:30