Aston Martin

Aston Martin trading with Finq.com - Trade Aston Martin Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 12.90 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 20.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:5
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 10.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
12.90 (PNC)1:5Monday 08:05 - Monday 16:30