AO World plc

AO World plc trading with Finq.com - Trade AO World (AO-L) Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 3.10 PNC
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 50.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:2
Shitje premium -0.0278 %
Diferenca e mirëmbajtjes 25.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
3.10 (PNC)1:2Monday 08:05 - Monday 16:30