Amazon.com, Inc. - Common Stock

Amazon.com, Inc. - Common Stock trading with Finq.com - Trade AMZN Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 2.00 USD
Blerje premium -0.0278 %
Diferenca fillestare 10.0000 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:10
Shitje premium -0.0181 %
Diferenca e mirëmbajtjes 5.0000 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
2.00 (USD)1:10Tuesday 13:31 - Tuesday 20:00