AEX

AEX trading with Finq.com - Trade Amsterdam25 Online

Lartë: Poshtë:
Shpërndarje për njësi 0.20 EUR
Blerje premium -0.0215 %
Diferenca fillestare 0.6600 %
Skadon çdo ditë no
Levat 1:152
Shitje premium -0.0243 %
Diferenca e mirëmbajtjes 0.3300 %
PambukLeva (deri në)Orët e tregtimit
0.20 (EUR)1:152Wednesday 07:01 - Wednesday 20:59