Community Health Systems Inc

Community Health Systems Inc trading with Finq.com - Trade Community Health Systems (CYH) Online

Tinggi: Rendah:
Penyebaran seunit 0.04 USD
Pembelian premium -0.0278 %
Margin permulaan 50.0000 %
Luput harian no
Levarage 1:2
Penjualan premium -0.0278 %
Penyelenggaraan margin 25.0000 %
Penyebaran (Default)Leverage (sehingga)Waktu berdagang
0.04 (USD)1:2Thursday 14:31 - Thursday 21:00